deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Deyimler Hakkında Bilgiler:

Deyim Nedir? Deyimin Tanımı

Deyimlerle ilgili farklı kaynaklardan tanımlama örnekleri; - Genellikle gerçek anlamından az çok ayrı bir anlamı olan, ilgi çekici bir anlatımı bulunan, ifadeyi daha zengin kılan, iki veya daha fazla kelimeden meydana gelen, kalıplaşmış söz topluluklarına "deyim (tabir)" denir. - Genellikle gerçek anlamından az çok ayrı, ilgi çekici bir... devamını oku

Deyimin Ansiklopedik Anlamı

Çoğunlukla birden çok sözcükten oluşan ve sözcüklerin temel anlamları dışında, yeni, benzetmeli bir anlamı yansıtmak üzere kullanılan öge. Deyimler ya da deyim niteliği taşıyan örneklerdeki sözcükler ayrı yazılır: danışıklı dövüş, elden ayaktan düşmek, dokuz doğurmak, ağzı var dili yok, eli uzun, kulağı delik, pişmiş aşa su katmak, püf noktası, yağmurdan kaçarken doluya tutulmak..... devamını oku

Deyimler ve Atasözlerinin Benzer Yönleri

Deyimler ve Atasözlerinin Benzer Yönleri - Kalıplaşmış sözlerdir, kelime dizilişleri değiştirilemez. - Her ikisinde de kelimelerde mecaz, istiare, kinaye vardır. - Ses, söz ve anlatım sanatlarından yararlanılmıştır. Topluma mal olmuş sözlerdir. Ustaca ve bilgece söylenmiş sözlerdir.... devamını oku

Deyimler ve Atasözlerinin Farklı Yönleri

Deyimler ve Atasözlerinin Farklı Yönleri - Deyimlerin amacı bir durumu ya da kavramı özel bir kalıp içinde ilgi çekici biçimde bildirmektir. -Deyimlerin mecazlı anlamı vardır.- Deyimlerin öyküsü, efsanesi kaynağı genellikle vardır.... devamını oku

Türkçe Deyimler Hakkında Genel Bilgi

Birden çok sözcüğün, genellikle sözlük anlamlarından sıyrılarak oluşturduğu anlatıma akıcılık, çekicilik katan etkili, ilginç söz kalıplarına deyim denir. Deyimler, düşünce, kavram, nesne ve kişilerin durumlarını, özelliklerini yansıtmak için kullanılır. Kalıplaşarak özel bir anlatımı yansıtan bu sözlerin dile getirdiği anlam, deyim kalıbını oluşturan sözcüklerin bütün... devamını oku

Türkçe Deyimlerin Ortak Özellikleri

Deyimlerin ortak özellikleri genel olarak aşağıdaki şekilde listelenebilir; Deyimler kısa ve özlü sözlerdir. Deyimler kural bildirmezler. Deyimler kalıplaşmış sözlerdir, kalıplaşırken de güzellik kazanmış söz guruplarıdır. Deyimler en az iki sözcükten oluşur. Deyimler bir duyuyu bir inanışı belirtirler. Bazı deyimler eylem çekimi değiştirilerek atasözüne dönüşebilir.... devamını oku

Türkçe Deyimler Hakkında 6 Bilgi Kayıtlı.