deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Deyimin Ansiklopedik Anlamı

Deyimin Ansiklopedik Anlamı

Çoğunlukla birden çok sözcükten oluşan ve sözcüklerin temel anlamları dışında, yeni, benzetmeli bir anlamı yansıtmak üzere kullanılan öge.

 

Deyimler ya da deyim niteliği taşıyan örneklerdeki sözcükler ayrı yazılır: danışıklı dövüş, elden ayaktan düşmek, dokuz doğurmak, ağzı var dili yok, eli uzun, kulağı delik, pişmiş aşa su katmak, püf noktası, yağmurdan kaçarken doluya tutulmak... gibi.

 

Ses açısından bileşmiş ve kalıplaşmış, bileşik sözcük durumuna gelmiş kimi deyimler, bu kuralın dışında kalır ve bitişik yazılır: soğukkanlı, sıcakkanlı, bityeniği, delidolu, açıkgöz, zıpçıktı, sallabaş, kabadayı, çıtkırıldım, yüzkarası, ağırbaşlı, başıbozuk... gibi.