deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Zehir zıkkım olsun yediği deyimi:

Zehir zıkkım olsun yediği deyiminin anlamı ve açıklaması

Beddua (ilenme) sözü olarak söylenir.
"Nankör bir insanmış, zehir zıkkım olsun yediği."
"Zehir zıkkım olsun yediğin, şu garibanları mağdur ettin."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.