deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Yüzünü gören cennetlik deyimi:

Yüzünü gören cennetlik deyiminin anlamı ve açıklaması

Uzun zaman ortalıkta görünmeyen kimseler için “Görünmüyorsun.” anlamında söylenir.
"İki haftadır yoksun, nerelerdeydin? Yüzünü gören cennetlik."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.