deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Terzi kendi söküğünü dikemez atasözü

Terzi kendi söküğünü dikemez atasözünün açıklaması, anlamı:

İnsanlar başkalarına yaptıkları hizmetleri kendilerine gelince çoğu kez savsaklarlar, ya da yapmaya zaman ve fırsat bulamazlar.

 

deyimlerimiz.com
Açıklamalı Atasözleri Sözlüğü
Güncel TDK Uyumlu