deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Teptim keçe oldu, sivrilttim külah oldu deyimi:

Teptim keçe oldu, sivrilttim külah oldu deyiminin anlamı ve açıklaması

Bir şeyi işine geldiği gibi gösterenler veya yorumlayanlar için söylenen bir söz.

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.