deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Talkın vermek deyimi:

Talkın vermek deyiminin anlamı ve açıklaması

Ölü gömüldükten sonra mezar başında imam dinî sözler söylemek.
"Talkın vermek için köy imamı mezarlıkta kalmıştı."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.