deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Neye uğradığını şaşırmak deyimi:

Neye uğradığını şaşırmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Beklenmedik bir durumla karşılaşıp hiçbir şey yapamamak, şaşırıp kalmak.
"Ocak birden alev alınca neye uğradığını şaşırdı."
"Köpek birden havlamaya başlayınca neye uğradığımı şaşırdım."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.