deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Köşe kapmaca oynamak deyimi:

Köşe kapmaca oynamak deyiminin anlamı ve açıklaması

Biri başkasına gidip bulamadığı sırada, o da kendisine gelip bulamamak, birbirini arayıp durmak.
"Burada buluşacaktık, bir saattir köşe kapmaca oynuyoruz."
"Odama arı girdi, arıyla köşe kapmaca oynuyoruz."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.