deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Kargaya yavrusu şahin görünür atasözü

Kargaya yavrusu şahin görünür atasözünün açıklaması, anlamı:

İnsan kendi yavrusunu, kendi yaptığı bir şeyi nasıl olursa olsun çok güzel, kusursuz görür. O şey, başkaları tarafından çirkin bulunsa bile, o kişi için çok güzeldir, kusursuzdur.

 

deyimlerimiz.com
Açıklamalı Atasözleri Sözlüğü
Güncel TDK Uyumlu