deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Kan revan içinde deyimi:

Kan revan içinde deyiminin anlamı ve açıklaması

Her yanı kana bulanmış bir durumda, anlamını taşır.
"Kazadan kurtulmuştu, ama kan revan içindeydi."
"Kan revan içinde kapıdan girince hepimiz donup kaldık."

Revan: Akan.

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.