deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Kafası çalışmak deyimi:

Kafası çalışmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Bir konu üzerinde iyi düşünebilmek.
"Özellikle matematiğe kafası çalışırdı."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.