deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Istılah paralamak deyimi:

Istılah paralamak deyiminin anlamı ve açıklaması

Ağdalı, hiç kimsenin anlamadığı bir biçimde konuşmak.
"Istılah paralayıp durma, Türkçe konuş."

Istılah: Herkesin anlayamayacağı anlamda kullanılan söz.

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.