deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

İmkânı kalmamak deyimi:

İmkânı kalmamak deyiminin anlamı ve açıklaması

Olma ihtimali bulunmamak.
"Sınıfı geçme imkânı kalmadı."
"Onun buraya gelmekten başka imkânı kalmadı."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.