deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Hesap vermek deyimi:

Hesap vermek deyiminin anlamı ve açıklaması

1. Herhangi bir davranışının ya da sözünün sebebini açıklamak.
"Bakalım müdürümüze nasıl hesap vereceğiz."

2. Bir işin sorumluluğunu üstlenmek.
"Rahat olun, bu konuda hesap vermek bana düşer."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.