deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Hatasız dost arayan dostsuz kalır atasözü

Hatasız dost arayan dostsuz kalır atasözünün açıklaması, anlamı:

Eksiksiz, noksansız kişi olmaz, hiç kimse mükemmel değildir. Bu sebeple hatasız dost aramak boşunadır. Arayan da dostsuz kalır. Dost bulmak istiyorsak, insanları kusurları ile kabullenip sevmeliyiz. Dostlarımızı kusurlarıyla birlikte kabul edebilmeliyiz.

 

deyimlerimiz.com
Açıklamalı Atasözleri Sözlüğü
Güncel TDK Uyumlu