deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Gün ağarmak deyimi:

Gün ağarmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Gece bitip gündüz başlamak.
"Yattığında gün ağarıyordu."
"Gün ağarmadan ordu hücuma geçmişti."
"Heyecandan gün ağarmadan tatil köyüne gelmiştik."
"Gün ağarıncaya kadar ödev yaptım."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.