deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Göze almak deyimi:

Göze almak deyiminin anlamı ve açıklaması

Bir iş nedeniyle karşılaşabileceği her türlü zararı ve tehlikeyi önceden kabullenmek.

"Vatan için kim ölümü göze almaz ki?"
"Bu işe girişirken bütün paramı kaybetmeyi göze almıştım."
"Yolda kalmayı göze alırsanız bu arabayla gidin."
"Her şeyi göze aldım, gidip kendisiyle konuşacağım."
"Düşmanla çatışmayı göze alıp ilerlemeye devam ettik."
"Tüm paramı kaybetmeyi göze alıp bu işe girdim."
"Bir daha o yoldan gitmeyi göze alamam."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.