deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Gönül eri deyimi:

Gönül eri deyiminin anlamı ve açıklaması

Açık yürekli, güvenilir, hoşgörüsü geniş, ehli dil (kimse).
"O ihtiyar adam tam bir gönül eriydi."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.