deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Don yağının tortusu gibi oturmak deyimi:

Don yağının tortusu gibi oturmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Çevresindekilerle iletişim kurmadan ilgisiz ve donuk kalmak.
"Bir kenarda don yağının tortusu gibi oturdum."
"Don yağının tortusu gibi oturdun, bir problem mi var?"

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.