deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Dillerde dolaşmak deyimi:

Dillerde dolaşmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Her yerde birinden veya bir şeyden söz edilmek.
"Cephede gösterdiği yararlılıklardan sonra adı dillerde dolaşır oldu."
"Bu marketin kampanyaları, şehirde dillerde dolaşıyor."
"Güzelliği tüm mahallede dillerde dolaşıyor."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.