deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Çokbilmişlik taslamak deyimi:

Çokbilmişlik taslamak deyiminin anlamı ve açıklaması

Kendini çokbilmiş gibi göstermek.

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.