deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Biz, bize benzeriz atasözü

Biz, bize benzeriz atasözünün açıklaması, anlamı:

Aramızda fark yok, özelliklerimiz veya tutum ve davranışlarımız aynıdır.

 

deyimlerimiz.com
Açıklamalı Atasözleri Sözlüğü
Güncel TDK Uyumlu