deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Binek taşı deyimi:

Binek taşı deyiminin anlamı ve açıklaması

At veya arabaya binmek için üzerine çıkılan yüksekçe taş.

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.