deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Başına geçmek deyimi:

Başına geçmek deyiminin anlamı ve açıklaması

1. Görevi altında bulundurmak.
"Bu grubun başına Şule geçsin."

2. Bir işin yönetimini ele almak.
"Şirketin başına geçmekte geç kaldın."
"Bu takımın başına kim geçerse geçsin, başarılı olamaz."

3. Bir işi yapmaya başlamak.
"Haydi sen de dersiniz başına geç, ödevlerini yap."
"Oğlum, bilgisayarın başına geç de dilekçeyi yazalım."

4. Bir şeyin etrafında toplanmak, yer almak.
"Çocuklar öğretmenin başına geçmiş, anlatılanları dinliyordu."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.