deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Başa gelmez iş olmaz, ayağa değmez taş olmaz atasözü

Başa gelmez iş olmaz, ayağa değmez taş olmaz atasözünün açıklaması, anlamı:

Hayat öyle çilesiz, dertsiz, sıkıntısız değildir. İnsanoğlu yaşadığı hayat süresince çeşitli engeller, güçlükler ve olaylarla karşılaşır. Sıkıntılara, çeşitli felâketlere uğrar. Kimi zaman tersi de olmaz değildir, rahata ve mutluluğa da kavuşur. Bu olaylardan tamamen uzak yaşamak insanın elinde değildir.

 

deyimlerimiz.com
Açıklamalı Atasözleri Sözlüğü
Güncel TDK Uyumlu