deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Baş başa bağlı, baş da padişaha atasözü

Baş başa bağlı, baş da padişaha atasözünün açıklaması, anlamı:

Bulunduğumuz yerdeki yöneticiler, bir üst yöneticiye; üst yönetici ise en üst yöneticiye bağlıdır. İnsanların başına buyruk hareket etmeleri böylelikle önlenir, bir sorumluluk zinciri oluşturulur. Alttakiler üsttekilere, üsttekiler de yasalara karşı sorumlu olurlar. Bu durum toplumların genel düzenini sağlamış olur.

 

deyimlerimiz.com
Açıklamalı Atasözleri Sözlüğü
Güncel TDK Uyumlu