deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Atın ölümü ite bayram olur atasözü

Atın ölümü ite bayram olur atasözünün açıklaması, anlamı:

Kimi yararlı, kıymetli, şahsiyet sahibi kimselerin ölmesi; bulunduğu görevden ayrılması ya da alınması kimi çıkarcı, kıskanç ve aşağılık kimselerin işine gelir; onların sevinmesine yol açar. Böyle bir durumda onlar çıkarlarını daha kolaylıkla elde edecekleri için çok sevinirler, mutlu olurlar.

 

deyimlerimiz.com
Açıklamalı Atasözleri Sözlüğü
Güncel TDK Uyumlu