deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Aslan yattığı yerden belli olur atasözü

Aslan yattığı yerden belli olur atasözünün açıklaması, anlamı:

Bir insanın kişiliği, oturup yattığı yerin temizliğinden, düzeninden anlaşılır. İnsanların kişilikleri ile sürekli bulundukları yerler arasında ilişki kurmak mümkündür.

Aslan yattığı yerden belli olur atasözü ile ilgili kompozisyon örneği:


Doğadaki her canlı kendine uygun ortamda hayatını devam ettirir. Kendileri için en ideal ortamı bulmaya, oluşturmaya çalışırlar.
İnsanoğlu için en güvenli yer evi, barındığı yuvasıdır. Burada en doğal haliyle yaşar, yaşadığı alanı kendi zevk ve isteklerine göre dizayn etmeye çalışır.
Bir ortamın konumu, temizliği, düzeni, o ortamda kullanılan eşyaların niteliği burada yaşayan kişi veya kişiler hakkında bir yargıya ulaşmamızı sağlar.
Sonuç olarak kişinin yaşadığı ortam ile o kişinin, kişilik ve karakteri arasında inkar edilemez bir bağlantı vardır.

 

deyimlerimiz.com
Açıklamalı Atasözleri Sözlüğü
Güncel TDK Uyumlu