deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Arı bal alacak çiçeği bilir deyimi:

Arı bal alacak çiçeği bilir deyiminin anlamı ve açıklaması

İşinin ehli olan kimse nereye başvuracağını bilir.
"Arı bal alacak çiçeği bilir, sana gelecek hali yoktu."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.