deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Ağzından girip burnundan çıkmak deyimi:

Ağzından girip burnundan çıkmak deyiminin anlamı ve açıklaması

1. Çeşitli yollara başvurarak birini bir şeye razı etmek veya kandırmak.
"Ağzından girip burnundan çıktı ve ondan para koparmayı başardı."

2. İyice dövmek.
"Kabadayılık taslayınca, ağzından girip burnundan çıkmışlar."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.