deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Ağzı eğri, gözü şaşı ensesinden bellidir atasözü

Ağzı eğri, gözü şaşı ensesinden bellidir atasözünün açıklaması, anlamı:

Bir kimsenin hareket, tutum ve davranışları, o kişide birtakım kusurlar bulunduğunu gösterir.

 

deyimlerimiz.com
Açıklamalı Atasözleri Sözlüğü
Güncel TDK Uyumlu