deyimlerimiz.com

Temerrüde düşmek deyimi:

Temerrüde düşmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Ödenmesi hâlâ mümkün olan borcu ödememekte direnmek.
"Temerrüde düşmüş borçları ödemek için kaynak arıyorlar."
"Tüm borçları temerrüde düşmüş, ödemeleri imkansız."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.