deyimlerimiz.com

SON EKLENEN DEYİMLER

Teşkil edilmek

Meydana getirilmek, kurulmak.
"Yeni bir parti teşkil edildi."
"Site yönetimi teşkil edilmeden olmaz."

 

deyimlerimiz.com ekledi, 128 kez okundu.

Türkçe Deyimler Sözlüğü

Açık fikirli olmak

Olayları, gelişmeleri, yenilikleri iyi anlayıp gereği gibi karşılamak; düşündüğünü olduğu gibi söylemek.
"Açık fikirli olmandan dolayı seni tebrik ederim."
"Çekinmene gerek yok, açık fikirli ol lütfen."

 

deyimlerimiz.com ekledi, 127 kez okundu.

Türkçe Deyimler Sözlüğü

Aslanı yatağında avlamak

Bir kimseyi harekete geçemeden etkisiz hale getirmek.

 

deyimlerimiz.com ekledi, 131 kez okundu.

Türkçe Deyimler Sözlüğü

Abur cubur yemek

İnsan sağlığına faydalı olup olmadığı düşünülmeksizin rastgele yenen, yemek yerini tutmayan yiyecekler yemek.
"Çocuklar, abur cubur yemeyin, yemek hazır."

 

deyimlerimiz.com ekledi, 130 kez okundu.

Türkçe Deyimler Sözlüğü

Tazekan / taze kan

Bir kuruluşu canlandırabilecek yeni kişi veya kişiler.
"Bu takıma tazekan lazım, yoksa işimiz zor."

Deyim değil, sıfattır.

 

deyimlerimiz.com ekledi, 111 kez okundu.

Türkçe Deyimler Sözlüğü

Acı söz söylemek

İnsanın gönlünü inciten, onuruna dokunan, kırıcı, üzücü, ağır söz söylemek.
"Hiç düşünmeden, bana acı sözler söyledin."
"Acı söz söyleyip kardeşini çok kırdın."

 

deyimlerimiz.com ekledi, 104 kez okundu.

Türkçe Deyimler Sözlüğü

Hatır senedi

Gerçek bir ticari işleme ve bir alacağa dayanmayan, gerçek duruma uymayan, yalnız herhangi bir kişiye para sağlamak amacıyla düzenlenerek imzalanan senet.
"Sağ olsun, babandan iki tane hatır senedi aldım."

 

deyimlerimiz.com ekledi, 127 kez okundu.

Türkçe Deyimler Sözlüğü

Kabul eylemek

1. Bir şeye isteyerek veya istemeyerek razı olmak.
"Kabul eylerseniz, akşama size oturmaya geleceğiz."

2. Yanına, katına almak.
"Kabul eylerseniz, bu akşam ben de sizinle gideyim."

3. Bir armağanı almak.
"Lütfen bu çiçeği kabul eyleyin."

4. Onaylamak.
"Büyüklerinin yanında böyle konuşmanı kabul eyleyemem."

 

deyimlerimiz.com ekledi, 129 kez okundu.

Türkçe Deyimler Sözlüğü

Dalgın dalgın

Çevresiyle ilgilenmeden, düşünceli olarak.
"Dalgın dalgın camdan bakıyordu."
"Dün akşam dalgın dalgın giderken merdivenden düşmüş."

 

deyimlerimiz.com ekledi, 131 kez okundu.

Türkçe Deyimler Sözlüğü

Elin ağzına bakma

Başka kişilerin sözüyle hareket etme.
"Sen elin ağzına bakma, böyle bir şey yok."
"Elin ağzına bakmayı bırak, başın derde girecek."

 

deyimlerimiz.com ekledi, 132 kez okundu.

Türkçe Deyimler Sözlüğü

RASTGELE TÜRKÇE DEYİMLER

Fırsat düşkünü

Çıkar sağlamak, kötülük yapmak için fırsat kollayan kimse.
"Fırsat düşkünü insanlardan nefret ederim."
"Güçlü olmazsan fırsat düşkünü insanlara mahkum olursun."

 

deyimlerimiz.com ekledi, 131 kez okundu.

Türkçe Deyimler Sözlüğü

İstirhamda bulunmak

İstirham etmek.

 

deyimlerimiz.com ekledi, 56 kez okundu.

Türkçe Deyimler Sözlüğü

Tahsis edilmek

Bir şey bir kimseye veya bir yere ayrılmak.
"Köye gitmemiz için bize bir araba tahsis edildi."
"Sizi koruması için iki arkadaş tahsis edildi."

 

deyimlerimiz.com ekledi, 61 kez okundu.

Türkçe Deyimler Sözlüğü

Dili döndüğü kadar

Anlatma gücünün elverdiği ölçüde, söyleyebildiği kadar.
"Olayı dili döndüğü kadar anlattı."
"Dili döndüğü kadar bize anlatmaya çalıştı."
"Kadın seni dili döndüğü kadar uyarmaya çalışmış."
"Öğretmen dili döndüğü kadar anlatıyor, ama ben dersi anlayamıyorum."

 

deyimlerimiz.com ekledi, 141 kez okundu.

Türkçe Deyimler Sözlüğü

Ümit beslemek

Bir şeyin olabileceğini beklemek, ummak.
"Boşa ümit beslemeyin bence, bu saatten sonra servis gelmez."

 

deyimlerimiz.com ekledi, 87 kez okundu.

Türkçe Deyimler Sözlüğü

Başından kaynar sular dökülmek

Hiç ummadığı bir durum karşısında vücudunu ter basmak, ürpermek, derin bir üzüntüye kapılmak, sıkıntı içinde kalmak.
"Evlilik için hayır cevabını alınca, başından kaynar sular döküldü."
"Arabamı o halde görünce, başımdan kaynar sular döküldü."
"Oğlunun da işin içinde olduğunu öğrenince, başından kaynar sular döküldü."
"Kızının kendini kandırdığını fark edince, kadının başından kaynar sular döküldü."

 

deyimlerimiz.com ekledi, 61 kez okundu.

Türkçe Deyimler Sözlüğü

Kendini alamamak

İstemeyerek bir işi yapmak durumunda kalmak, yapmamayı edememek, kendini tutamayıp yapmak.
"Ona bir tokat atmaktan kendimi alamadım işte!"
"Ona kara cahil demekten kendimi alamadım."

 

deyimlerimiz.com ekledi, 147 kez okundu.

Türkçe Deyimler Sözlüğü

Kafa dengi

Davranışları, anlayışları, dünya görüşleri birbirine uymuş kimselerden her biri.
"Kafa dengi bir arkadaşa öylesine ihtiyacım var ki."
"Kafa dengi birkaç arkadaşımla gittim."

 

deyimlerimiz.com ekledi, 239 kez okundu.

Türkçe Deyimler Sözlüğü

Eşek kadar olmak

(Kendisine kızılan çocuk) Artık her şeye aklı erecek kadar büyümüş olmak.
"Eşek kadar oldu, hâlâ benden su istiyor."

 

deyimlerimiz.com ekledi, 94 kez okundu.

Türkçe Deyimler Sözlüğü

Dahası var

Bu konuda bilinmesi gereken, söylenecek başka şeyler de var.
"Bu kadarla kalsa iyi, dahası var da sonra anlatırım."

 

deyimlerimiz.com ekledi, 85 kez okundu.

Türkçe Deyimler Sözlüğü