deyimlerimiz.com

SON EKLENEN DEYİMLER

Teşkil edilmek

Meydana getirilmek, kurulmak.
"Yeni bir parti teşkil edildi."
"Site yönetimi teşkil edilmeden olmaz."

 

deyimlerimiz.com ekledi, 480 kez okundu.

Türkçe Deyimler Sözlüğü

Açık fikirli olmak

Olayları, gelişmeleri, yenilikleri iyi anlayıp gereği gibi karşılamak; düşündüğünü olduğu gibi söylemek.
"Açık fikirli olmandan dolayı seni tebrik ederim."
"Çekinmene gerek yok, açık fikirli ol lütfen."

 

deyimlerimiz.com ekledi, 471 kez okundu.

Türkçe Deyimler Sözlüğü

Aslanı yatağında avlamak

Bir kimseyi harekete geçemeden etkisiz hale getirmek.

 

deyimlerimiz.com ekledi, 521 kez okundu.

Türkçe Deyimler Sözlüğü

Abur cubur yemek

İnsan sağlığına faydalı olup olmadığı düşünülmeksizin rastgele yenen, yemek yerini tutmayan yiyecekler yemek.
"Çocuklar, abur cubur yemeyin, yemek hazır."

 

deyimlerimiz.com ekledi, 442 kez okundu.

Türkçe Deyimler Sözlüğü

Tazekan / taze kan

Bir kuruluşu canlandırabilecek yeni kişi veya kişiler.
"Bu takıma tazekan lazım, yoksa işimiz zor."

Deyim değil, sıfattır.

 

deyimlerimiz.com ekledi, 419 kez okundu.

Türkçe Deyimler Sözlüğü

Acı söz söylemek

İnsanın gönlünü inciten, onuruna dokunan, kırıcı, üzücü, ağır söz söylemek.
"Hiç düşünmeden, bana acı sözler söyledin."
"Acı söz söyleyip kardeşini çok kırdın."

 

deyimlerimiz.com ekledi, 458 kez okundu.

Türkçe Deyimler Sözlüğü

Hatır senedi

Gerçek bir ticari işleme ve bir alacağa dayanmayan, gerçek duruma uymayan, yalnız herhangi bir kişiye para sağlamak amacıyla düzenlenerek imzalanan senet.
"Sağ olsun, babandan iki tane hatır senedi aldım."

 

deyimlerimiz.com ekledi, 500 kez okundu.

Türkçe Deyimler Sözlüğü

Kabul eylemek

1. Bir şeye isteyerek veya istemeyerek razı olmak.
"Kabul eylerseniz, akşama size oturmaya geleceğiz."

2. Yanına, katına almak.
"Kabul eylerseniz, bu akşam ben de sizinle gideyim."

3. Bir armağanı almak.
"Lütfen bu çiçeği kabul eyleyin."

4. Onaylamak.
"Büyüklerinin yanında böyle konuşmanı kabul eyleyemem."

 

deyimlerimiz.com ekledi, 475 kez okundu.

Türkçe Deyimler Sözlüğü

Dalgın dalgın

Çevresiyle ilgilenmeden, düşünceli olarak.
"Dalgın dalgın camdan bakıyordu."
"Dün akşam dalgın dalgın giderken merdivenden düşmüş."

 

deyimlerimiz.com ekledi, 462 kez okundu.

Türkçe Deyimler Sözlüğü

Elin ağzına bakma

Başka kişilerin sözüyle hareket etme.
"Sen elin ağzına bakma, böyle bir şey yok."
"Elin ağzına bakmayı bırak, başın derde girecek."

 

deyimlerimiz.com ekledi, 504 kez okundu.

Türkçe Deyimler Sözlüğü

RASTGELE TÜRKÇE DEYİMLER

Yerini bulmak

1. Aradığı bir yeri bulmak.
"Bahsettiğin pastanenin yerini buldum."

2. Yerine gelmek.
"Sonunda hak yerini buldu."

3. Kendine uygun durumu, mevkiyi bulmak.
"Yerini bulursam kızımı vermekte gecikmeyeceğim."

 

deyimlerimiz.com ekledi, 223 kez okundu.

Türkçe Deyimler Sözlüğü

İnayette bulunmak

İyilik ve yardım etmek, kayırmak, lütfetmek, inayet etmek.
"Bize de biraz inayette bulunsanız çok seviniriz."

 

deyimlerimiz.com ekledi, 230 kez okundu.

Türkçe Deyimler Sözlüğü

Ocağı tütmek

1. Soyu devam etmek.
"Ocağının tütmesi için bir an önce evlenmesi gerekiyor."

2. Yaşamını sürdürmek.
"Ocağı tütsün diye her işe koşar, üç beş kazanırdı."
"Bu pahalılıkta ocağı tüttürmek de zor."

 

deyimlerimiz.com ekledi, 283 kez okundu.

Türkçe Deyimler Sözlüğü

Eli altında olmak

1. İstediği anda ele alıp kullanabileceği bir yerde bulunmak.
"Hastalığından dolayı bu aralar ilaçları elinin altında olması gerek."

2. Buyruğunda olmak.
"İyi bir usta, araç ve gereçlerinin elinin altında olmasını ister."

 

deyimlerimiz.com ekledi, 300 kez okundu.

Türkçe Deyimler Sözlüğü

Elde değil

Olanaksız, anlamında söylenir.
"Elde değil, bu akşam yola çıkmam gerekiyor."

 

deyimlerimiz.com ekledi, 230 kez okundu.

Türkçe Deyimler Sözlüğü

Arkası kesilmek

Artık tükenmek, son bulmak, bitmek.
"Artık portakalın arkası kesildi."
"Bu dilencilerin de arkası kesilmiyor."
"Satışlardan gelen paranın, arkası kesilirse ne yaparız biz?"

 

deyimlerimiz.com ekledi, 206 kez okundu.

Türkçe Deyimler Sözlüğü

Şiir gibi

Çok güzel, çok hoş.

 

deyimlerimiz.com ekledi, 263 kez okundu.

Türkçe Deyimler Sözlüğü

Zıvanadan çıkmak

1. Çok sinirlenip öfkelenmek, taşkınca hareketlerde bulunmak.
"Paranın yatmadığını duyunca zıvanadan çıktı."

2- Delirmek, aklını oynatmak.
"Biraz daha konuşup da beni zıvanadan çıkarmayın!"

Zıvana: Bir kilit dilinin yerleşmesi için açılmış delik.

 

deyimlerimiz.com ekledi, 403 kez okundu.

Türkçe Deyimler Sözlüğü

Birini bir şeye alet etmek

Bir kimseyi hoş olmayan bir işte aracı olarak kullanmak.
"Çocukları da dilenciliğe alet ediyorlar."
"Beni de bu yalanlarına alet etme lütfen."

 

deyimlerimiz.com ekledi, 196 kez okundu.

Türkçe Deyimler Sözlüğü

Elinden bir şey düşmemek

Bir şeyle çok fazla ilgilenmek.
"Akşama kadar elinden telefon düşmüyor."
"İki gündür kitaplar elinden düşmüyor."

 

deyimlerimiz.com ekledi, 197 kez okundu.

Türkçe Deyimler Sözlüğü