deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Yüreği yerinden fırlamak deyimi:

Yüreği yerinden fırlamak deyiminin anlamı ve açıklaması

Birdenbire heyecanlanmak veya korkmak.
"Balon patlayınca, kızcağızın yüreği yerinden fırladı."
"Görmeyince aklına bile gelmiyor, ama görünce yüreği yerinden fırlıyor."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.