deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Ürperti sarmak deyimi:

Ürperti sarmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Korkuya kapılmak.
"Elektrikler gidince beni bir ürperti sardı."
"Evde tek başıma kalırsam ürperti sarıyor."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.