deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Sokakta bulmamak deyimi:

Sokakta bulmamak deyiminin anlamı ve açıklaması

Herhangi bir şey değer ve önem vermek.
"Ben bu kadar malı mülkü sokakta bulmadım; alnımın teriyle çalıştım, çabaladım."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.