deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Sokaklara dökülmek deyimi:

Sokaklara dökülmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Kalabalık hâlde sokakta olmak.
"Sokaklara dökülen insanlar, olayları protesto etti."
"Adalet aramak için insanlar sokaklara dökülüyor."
"Gerekirse bu halk sokaklara dökülmekten de çekinmez."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.