deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Saban kemiği deyimi:

Saban kemiği deyiminin anlamı ve açıklaması

Burun boşluklarını birbirinden ayıran çeperin arkasında bulunan ince uzun kemik.

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.