deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Mahkûm etmek deyimi:

Mahkûm etmek deyiminin anlamı ve açıklaması

1. Hüküm giydirmek.
"Bana tuzak kurup mahkûm etmeye çalıştı."

2. Kötü bir duruma sürüklemek.
"Kendi hatalarımdan dolayı, seni de mahkûm etmek istemem."

3. Mecbur etmek
"Bizi bu şehirde yaşamaya mahkûm etme."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.