deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Limon sıkmak deyimi:

Limon sıkmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Olumsuz yönde etkileyecek bir söz veya davranışta bulunmak.
"Sen de işimize limon sıkma lütfen."
"Dostluğumuza limon sıkmaya çalışıyorlar."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.