deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

İş birliği yapmak deyimi:

İş birliği yapmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Amaç ve çıkarları bir olanlarca çalışma ortaklığı kurulmak.
"İhracat için şirketinizle iş birliği yapmak istiyoruz."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.