deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Gözüyle görmek deyimi:

Gözüyle görmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Bir olaya tanık olmak.
"Onun yaptığına, gözüyle görmeden inanmaz."
"Ödevini başkası yapmış, arkadaşın gözüyle görmüş."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.