deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Gözü olmamak deyimi:

Gözü olmamak deyiminin anlamı ve açıklaması

1. Bir şeye sahip olmayı istememek.
"Evi çok iyi fiyata satmışsınız, gözümüz yok da kaça sattınız?"

2. Heves beslememek, fazla önem vermemek.
"Vermezsen verme, senin kaleminde gözümüz yok."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.