deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Ettiğini bulmak deyimi:

Ettiğini bulmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Bir kimseye yaptığı kötülüğün karşılığı olarak başına kötü bir iş gelmek.
"Ona neden acıyayım ki, ettiğini buldu sonunda."
"Ettiğini bulmuş, bir güzel pataklamışlar."
"Yanlış yapıyorsun, bir gün ettiğini bulacaksın."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.