deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Eli ayağı bağlı olmak deyimi:

Eli ayağı bağlı olmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Yapmak istediği bir şeyi, bir engel nedeniyle yapamaz durumda olmak.
"Fabrikada elektrikler kesilince, elimiz ayağımız bağlandı."
"Makinesi bozulunca, terzinin eli ayağı bağlandı."
"Çocuğun hastalığı elimizi ayağımızı bağlıyor, bir yere gidemiyoruz."
"Parası yok ki adamın, eli ayağı bağlı evde bekliyor."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.