deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Dişten tırnaktan artırmak deyimi:

Dişten tırnaktan artırmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Yiyeceğinden, içeceğinden vb. ihtiyaçlarından keserek zorla biriktirmek.
"Seni, dişten tırnaktan artırdığım parayla okuttum!"
"Bu evi almak için dişten tırnaktan artırdım."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.