deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Desteksiz atmak deyimi:

Desteksiz atmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Abartılı konuşmak, yalan söylemek.
"Yine desteksiz atmaya başladın."
"Desteksiz atma Emel, ben de oradaydım."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.