deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Deli divane olmak deyimi:

Deli divane olmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Bir şeyi, bir kimseyi aşırı derecede sevmek, ona tutkun olmak, aşırı derecede ilgi göstermek.
"Delikanlı o kız için deli divane oluyordu."
"Bilgisayar oyunu için deli divane olma."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.