deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Dalavere döndürmek deyimi:

Dalavere döndürmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Gizlice, yalan ve hileyle kötü bir iş yapmak; düzen kurarak gizlice başkasını aldatmak.
"Dalavere döndürüp bizi kandırmaya utanmıyor musun?"

Dalavere: Yalan dolanla gizlice görülen kötü iş, gizli oyun.

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.